Ontwikkelingen

2 mei 2019

Gebruikersraad matig positief over plannen gemeente

De gemeente Meierijstad heeft onderzoek gedaan naar de nieuwbouw van twee overdekte zwembaden, voor de kernen Veghel en Sint-Oedenrode. De Gebruikersraad van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode is matig positief over de uitkomsten van  het onderzoek en het besluit van het College. Doelstelling voor de Gebruikersraad is om overdekt zwemwater te behouden voor het centrum van Sint-Oedenrode, met minimaal de faciliteiten van het huidige zwembad De Neul.

Het voorstel om aan de Bremhorst/Zwembadweg een 4-baans zwembad te bouwen met een doelgroepenbad biedt veel mogelijkheden, maar zet een aanzienlijk deel van de grootste huurder van zwembad De Neul Argo op straat en veroorzaakt de nieuwe locatie voor doelgroepen een extra drempel om te gaan zwemmen. We behouden overdekt zwemwater, maar gaan inleveren op de faciliteiten. Welke reële mogelijkheden liggen er nog?

De Gebruikersraad is een samenwerkingsverband van verenigingen en instellingen die gebruik maken van het huidige zwembad. Honderden inwoners van Sint-Oedenrode en omgeving hebben steun gegeven aan de Gebruikersraad voor het bereiken van de doelstelling, dit kan nog steeds via www.gebruikersraaddeneul.nl. Voor doelgroepen – schoolzwemmen, gehandicapten, fysiotherapie, duikverenigingen – zijn de faciliteiten in het concept-zwembad aanwezig. Juist op het gebied van sport en recreatie heeft Sint-Oedenrode het nakijken. De recreatie (glijbaan, bubbelbad e.d.) is voorzien in het zwembad in Schijndel en de grotere steden om Meierijstad en zal dus niet terugkeren in een nieuw De Neul. Voor de zwemsport en waterpolo zijn er vooralsnog geen oplossingen.

Voor een nieuw zwembad heeft de gemeente de ruimte bij camping De Kienehoef, de korfbal- en hockeyvelden en de Helden van Kien op het oog. In de ogen van de Gebruikersraad een logisch keuze, die wel wat gevolgen hebben voor ouderen die in het centrum wonen en cliënten van fysiotherapie De Meierij. De afstand per fiets neemt aanzienlijk toe en juist voor deze doelgroepen is het belangrijk om in beweging te blijven. Een nieuwe locatie zou kansen moet bieden door de beschikbare ruimte en samenwerking te zoeken met de camping, maar daarvan is nog niets terug te zien in het voorstel.

In het onderzoek van Drijver en partners, dat vandaag door het College van Meierijstad werd gepubliceerd, is de raming voor een bezoekersaantal van 75.000 per jaar. Hierop is de noodzaak voor zwemwater in m2 en dus de keuze voor het zwembad grotendeels gebaseerd. Voor zover de Gebruikersraad deze cijfers heeft kunnen bekijken, zijn daarin een aantal aannames gedaan. Zo zou het huidige zwembad 13,5 uur per week verhuurd worden aan verenigingen, terwijl dit aantal al bereikt wordt door Argo. Hierin zijn de drie duikverenigingen, gehandicaptenzwemmen, fysiotherapie en andere vaste huurders niet meegenomen. Met een grove schatting kun je daarmee al gauw zo’n 10 duizend extra bezoekers per jaar rekenen.

In de gesprekken die de Gebruikersraad heeft gevoerd met de gemeente, waarvan de laatste dateert van 1 november 2018, is aangegeven dat een nieuw zwembad met afmetingen die zijn voorgeschreven door de zwembond KNZB er een flinke groei zal zijn in de verhuur van het bad door het terughalen van waterpolowedstrijden vanuit Best en het organiseren van regionale zwemwedstrijden. Het huidige zwembad, met 5 wedstrijdbanen, heeft hiervoor niet de juiste afmetingen. Een op sportgericht zwembad met ‘maar’ 4 wedstrijdbanen is vrij uniek in Nederland, in negatieve zin. Hierdoor zullen ook waterpolotrainingen en zwemwedstrijden uitwijken naar zwembaden buiten de gemeente.

De Gebruikersraad is uitermate tevreden over het voorgenomen besluit om in Sint-Oedenrode voor de komende 40 jaar een nieuw zwembad te bouwen. Over de invulling van dat zwembad is hopelijk nog ruimte om te komen tot een breed gedragen voorstel, waarbij de Gebruikersraad zich vooral richt op brede faciliteiten en te voorkomen dat er doelgroepen op straat worden gezet. De gemeente en de Gebruiksraad hebben een gezamenlijk doel: meer inwoners te laten sporten. Laten we daar dan ook voor gaan!


30 april 2019

College van B&W van Meierijstad publiceert eindrapport Drijvers en partners en besluit nieuwbouw

Op dinsdag 30 april heeft het College van Meierijstad het eindrapport van Drijver en partners gedeeld met gebruikers en de pers. Conclusie hieruit is dat er nieuwbouw van De Neul gaat plaatsvinden op de

Download het rapport of lees het persbericht.


1 november 2018

Bijeenkomst gemeente met onderzoekcommissie en gebruikers van De Beemd (Veghel) en de Gebruikersraad De Neul (Sint-Oedenrode)

In het overleg zijn de uitgangspunten van het onderzoek naar nieuwbouw van beide zwembaden toegelicht en is er ruimte geboden om input te leveren aan het onderzoek.

Vanuit de Gebruikersraad zijn de volgende onderwerpen ingebracht:

  • Er is behoefte aan voldoende mindervalide faciliteiten zoals toiletten, kleedruimte(s) en de toegankelijk;
  • Er is behoefte aan voldoende opslagruimte voor verenigingen, zowel rondom het zwembad als ‘droge’ ruimte.
  • Er is behoefte aan een multifunctionele ruimte voor (jury-)vergaderingen en cursussen. Deze zou bij voorkeur ook buiten openingstijden beschikbaar moeten/kunnen zijn.
  • Mogelijke locaties die bekeken kunnen worden zijn de huidige locatie, Dommelpark, Zwembadweg/Bremhorst, Oostelijke randweg/Nijnselseweg, Heikampenweg/De Kampen. Hierbij is bereikbaarheid vanuit het centrum, de A50 en Son & Breugel belangrijk.
  • De beheersvorm in Sint-Oedenrode (d.m.v. een sportbedrijf) bevalt de verenigingen erg goed.
  • Voor de verdere invulling is er behoefte aan ruimte rondom het zwembad en een goede geluidsinstallatie.
  • Indien er mogelijkheden zijn voor een bad met 6-banen, zal Argo haar waterpolowedstrijden kunnen houden in het nieuwe zwembad. Dit levert aanzienlijk meer badhuur op, en dus meer bezoekers. Daarnaast heeft Argo de intentie om bij een volwaardig zwembad meer zwemwedstrijden te organiseren.

De Gebruikersraad heeft aangegeven graag te worden meegenomen in het onderzoek.

Resultaten van het onderzoek worden in het 1e kwartaal van 2019 verwacht. Het College van B&W neemt dan een besluit. Besluitvorming in de Gemeenteraad staat gepland voor het 2e kwartaal van 2019.


2  oktober 2018

Gemeente Meierijstad stelt renovatie zwembad De Neul uit

Lees hier de perslijst en Raadsinformatiebrief.


19 juni 2017

Gesprek met de wethouder en gemeente-ambtenaar over renovatie


1 januari 2017

Fusie gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel tot Meierijstad


22 oktober 2016

Brief aan politieke partijen in aanloop verkiezingen

Lees hier de brief.


11 oktober 2016

Samenwerkingsovereenkomst gebruikers zwembad De Neul ondertekend