Doelstelling

151026-018Gebruikersraad De Neul is opgericht uit de behoefte om in overleg met de gemeente en politieke partijen de continuïteit van zwemwater in de kern Sint-Oedenrode te behouden. Het initiatief voor het platform is in 2015 vanuit een aantal gebruikers van het zwembad ontstaan. Verenigingen en instellingen die het zwembad structureel huren hebben zich hier in een vroeg stadium bij aangesloten. De gebruikersraad heeft een brede vertegenwoordiging van alle gebruikers van zwembad De Neul.

De leden van Gebruikersraad De Neul zijn het unaniem over eens dat een overdekt zwembad in de kern Sint-Oedenrode onmisbaar is. De gebruikersraad heeft de volgende visie:
Het zwembad in de kern Sint-Oedenrode draagt bij aan de maatschappelijke waarden; (zwem-) educatie aan jeugd en senioren; levensvatbaarheid van een bruisend en sociaal verenigingen; veiligheid, vitaliteit, welzijn en gezondheid van de inwoners en het behouden van een aantrekkelijk leefklimaat in deze kern.

De doelstelling die dit bereikt is:
De hoofddoelstelling van de gebruikersraad is: Zwemwater behouden in de (gemeente/)kern Sint-Oedenrode met minimaal de huidige faciliteiten van het zwembad.

151026-039De huidige faciliteiten bestaan op dat moment uit een overdekt zwembad dat geschikt is voor sport en eenvoudige recreatie. Het zwembad bestaat uit een diep bassin van 25 bij 12,5 meter en een diepte tussen 1,40 en 3,20 meter, een instructiebassin van 12 bij 6 meter en een diepte tussen 0,20 en 1,20 meter. Naast de bassins zijn er een glijbaan, springplank en enkele speelactiviteiten rondom de zwembaden.

Om dit doel te bereiken is de volgende missie opgesteld:
De gebruikersraad dient binnen de nieuwe politieke samenstelling van Meierijstad voldoende bekend te zijn om op termijn bij besluitvorming te worden gezien als serieuze gesprekspartner van College en politieke partijen.