Welkom

NIEUWS 2 mei 2019

Reactie op het voorgenomen besluit van het College van Burgemeester en Wethouders

Lees hier de reactie.


“Gebruikersraad zwembad De Neul” is een samenwerkingsverband tussen instellingen en verenigingen met een gezamenlijk doel. Zij werken samen omdat de deelnemers vinden dat er overdekt zwemwater moet zijn en blijven in Sint-Oedenrode. De verenigingen zijn een brede vertegenwoordiging van de diversiteit aan activiteiten in het zwembad. Activiteiten dragen bij aan recreatie, educatie, revalidatie, sport en ontspanning voor alle lagen van de bevolking en alle leeftijden. Inwoners en gebruikers van het zwembad kunnen dit samenwerkingsverband steunen door sympathisant te worden.IMG_20160727_184421

Een zwembad in een dorpskern draagt bij aan:

   • recreatie d.m.v. bijvoorbeeld vrijzwemmen en discozwemmen
   • educatie d.m.v. zwemles en schoolzwemmen
   • revalidatie door fysiotherapie
   • sport door verenigingen
   • ontspanning door alle bovenstaande activiteiten

 

Het initiatief voor het samenwerkingsverband is in 2015 vanuit een aantal gebruikers van het zwembad ontstaan. De Gebruikersraad heeft een brede vertegenwoordiging van alle gebruikers van zwembad De Neul. Er een bestuur gevormd dat regelmatig onderling overleg heeft en op incidentele basis met andere betrokken partijen. Er is regelmatig overleg met de bedrijfsleider Sportbedrijf Sint-Oedenrode en de wethouder sport van de gemeente Meierijstad, mevrouw Coby van der Pas.